پنج شنبه 30 شهريور 1396 | 29. ذي‌الحجه 1438 | September 21 2017


جهانی شدن

 قفس آهنی مک دونالد

جهانی شدن پدیده­ای پیچیده با ابعادی متنوع و درهم‌تنیده است که افزون بر جنبۀ اقتصادی آن، که در پی یکپارچه کردن تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمات است، وجوه فرهنگی و سیاسی را نیز شامل می­شود. جهانی شدن فرهنگی به تبادل فزایندۀ شیوه­های فرهنگی میان کشورها و ملت‌ها اشاره می‌کند و گفته می­شود اگرچه [...]

۹ / اسفند / ۱۳۸۹ - ساعت: ۹:۵۹ ق.ظ

 جهان در تنگنا

نظریۀ جهانی شدن را می‌‌توان از ابعاد و دیدگاه‌های گوناگونی تحلیل کرد و قوت و استحکام این نظریه را بررسی نمود و از راستی آن سخن به میان آورد. نظریۀ جهانی شدن همچون هر نظریۀ دیگری با محدودیت‌هایی روبه‌روست. این محدودیت‌ها تحلیل یک بُعدی سهم فرهنگ و رسانه‌ها، اهمیت آنها در دوران معاصر، بررسی یک‌جانبۀ [...]

۹ / اسفند / ۱۳۸۹ - ساعت: ۹:۵۷ ق.ظ

 زندگی بی زندگی

جهانی‌شدن فرهنگ موضوعی است که پیشرفت و گسترش فناوری ارتباطات زمینۀ عملی شدن آن را فراهم کرده است. این موضوع سبب شده است که عده‌ای با تأکید بر نوع تازه‌ای از امپریالیسم، یعنی امپریالیسم فرهنگی غرب و در رأس آن امریکا بر جهان، آیندۀ فرهنگی جهان را جز امریکایی‌شدن همۀ جوامع و نابودی فرهنگ‌های ملی [...]

۹ / اسفند / ۱۳۸۹ - ساعت: ۹:۵۶ ق.ظ