سه شنبه 25 مهر 1396 | 26. محرم 1439 | October 17 2017


شيعيان عراق

 جغرافیای تشیع عراق

تشیع و عراق با یکدیگر آمیخته‌اند و نمی‌توان این دو را از یکدیگر جدا کرد. از این منظر می‌توان حضور تشیع در عراق را به دو دوره تقسیم کرد: دورۀ نخست دوره‌ای است که تشیع در سده‌های نخستین اسلامی در شهرهای عراق گسترش یافت و به نقاط دیگر نیز منتقل شد و دورۀ دوم نیز [...]

۹ / اسفند / ۱۳۸۹ - ساعت: ۱۰:۴۱ ق.ظ

 ثورﺓ العشرین

شیعیان عراق طی تاریخ هیچ‌گاه در برابر ظلم و اشغالگری ساکت نمی‌ماندند. از میان قیام‌های مهم شیعیان عراق در دورۀ معاصر می‌توان به قیام ثورﺓ العشرین برابر اشغالگری انگلیسی‌ها در جنگ جهانی اول اشاره کرد که رهبری آن را حوزه‌های علمیه در ‌دست داشتند. در این قیام  بسیاری از چهره‌هاییکه پس از آن در تاریخ [...]

۹ / اسفند / ۱۳۸۹ - ساعت: ۱۰:۳۹ ق.ظ

 حوزۀ علمیۀ نجف؛ آن نهاد آرام

حوزۀ علمیۀ نجف یکی از نهادهای فکری مهم شیعه طی تاریخ است که کار خود را با شیخ طوسی آغاز کرد. این نهاد امروز به نهادی مستحکم بدل شده است که توفان‌هایی مانند حاکمیت حزب بعث نیز نتوانست آن را از میان بردارد. فراز و نشیب‌هایی که این حوزۀ علمیه طی تاریخ معاصر به خود [...]

۹ / اسفند / ۱۳۸۹ - ساعت: ۱۰:۳۲ ق.ظ