سه شنبه 25 مهر 1396 | 26. محرم 1439 | October 17 2017


انقلاب تونس، زمینه ها و بسترها

 معمای بینی کلئوپاترا و سیلی خانم مأمور

در فلسفۀ تاریخ و به‌ویژه در بحث تصادف و علت و معلول در تاریخ دربارۀ نظریه‌ای بحث می‌شود که به معمای بینی کلئوپاترا مشهور است. از نگاه این نظریه مطالعۀ رویدادهای تاریخی گاهی به ما می‌گویند که مسیر تاریخ را احیاناً یک سلسله حوادث جزئی و تصادفی تغییر داده‌اند. ادوارد هالت کار در کتاب «تاریخ [...]

۲۲ / فروردین / ۱۳۹۰ - ساعت: ۲:۱۶ ب.ظ

 نهاد فساد در هزار فامیل تونس

نیروهای اپوزیسیون فعال تونس بین سال‌های ۱۹۹۱ـ ۱۹۹۸م به تحقیقی میدانی دربارۀ خانواده‌هایی دست زدند که در غارت سازمان‌یافتۀ ثروت مردم تونس دست داشتند. روزنامۀ هفتگی «الجرأه»، که در پاریس چاپ می‌شود، در شمارۀ ۳۷ خود در فوریه ۱۹۹۸م و در شماره‌های ۴۲ و۴۳ خود در ماه‌های جولای و آگوست همان سال این گزارش را [...]

۲۲ / فروردین / ۱۳۹۰ - ساعت: ۲:۱۵ ب.ظ

 اگر سه روز دیگر صبر کرده بود …

تاریخ دیکتاتورها و دیکتاتوری‌ها همواره مشابه هم بوده است. هرکس به کتاب‌های تاریخی مراجعه کند خواهد دید که دیکتاتورها در هرجا و هر زمانی آغاز و فرجامی مشابه داشته‌اند. همۀ دیکتاتورها روزی به هر قیمتی که شده بود در رأس قرار می‌گرفتند و چندی چنان می‌زیستند که گویی جاودانه خواهند بود، اما دریغ از اینکه [...]

۲۲ / فروردین / ۱۳۹۰ - ساعت: ۲:۱۴ ب.ظ