سه شنبه 25 مهر 1396 | 26. محرم 1439 | October 17 2017


فرا گفتمان انقلاب اسلامی

 زبان زمان در انقلاب اسلامی

وقتی دکتر مظفر نامدار می‌پذیرد که دربارة موضوعی گفت‌وگو کند یا مقاله‌ای دهد، باید منتظر خواندن و شنیدن نکته‌هایی تازه و تأملاتی تازه‌تر باشیم. او اساساً پژوهشگری پرفکر و تأمل است که وقتی موضوعی برایش اهمیت پیدا کند، به‌ طور عادی و کلیشه‌ای با اصولی قطعی و مسلم از کنارش نمی‌گذرد. جان کلام و اساس [...]

۲۲ / فروردین / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۲:۴۲ ب.ظ

 اسلامیت، عدالت، آزادی

گفتمان به چهارچوب نظری و فکری هر مکتب گفته می‌شود که اعمال پیروان آن مکتب را سازمان‌دهی و هدایت می‌کند. تفاوت آن با ایدئولوژی در این است که ایدئولوژی صرفاً به مسائل ذهنی توجه می‌کند، اما در نظریة گفتمان مسائل ذهنی و عینی توأمان درنظر گرفته می‌شوند. در نظریة گفتمان از دال‌های محوری یا مرکزی [...]

۲۲ / فروردین / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۲:۳۹ ب.ظ

 گفتمان گشایش بن‌بست‌ها

انقلاب اسلامی گفتمان احیای دینی نبود، زیرا به گفتة شهید مطهری(ره) دین هیچ‌گاه نمی‌میرد که بخواهد دوباره زنده شود، امّا تفکر دینی، شعائر دینی و نظام تمدنی ممکن است افول کند یا در انحطاط و اضملال افتد. انقلاب اسلامی مردم ایران، بیداری وجدان جمعی دینی برای احیای موارد فوق بود که به تمرکز گفتمانی کشیده [...]

۲۲ / فروردین / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱۲:۲۸ ب.ظ