پنج شنبه 27 مهر 1396 | 28. محرم 1439 | October 19 2017


میشل فوکو به چه می اندیشد

 فوکو و «دستگاه های دانش ـ قدرت»

برای رسیدن به فهمی درست از جایگاه و مفهوم قدرت در منظومۀ فکری میشل فوکو (البته اگر تعبیر منظومۀ فکری دربارۀ آنچه او خود «مجموعه­ای از قصه­ها» نامیده است، درست باشد) ناگزیریم به سیری توجه کنیم که طی آن وی بر اهمیت مفهوم قدرت تمرکز کرد. فوکو براساس دغدغۀ اساسی خود ــ که همانا تحلیل [...]

۲۲ / فروردین / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱:۱۸ ب.ظ

 فیلسوفی که ما را شناخت

دیدگاه‌های فوکو دربارۀ انقلاب اسلامی با وجود عمق، دقت و جامعیت، کاملاً پراکنده و تدوین‌نیافته است و طی زمان نیز دچار دگرگونی‌هایی شده است. نگارنده در این نوشتار کوشیده است این نوشته‌های پراکنده را در کنار یکدیگر قرار دهد و به آن نظم بخشد. آشکار است که این برداشت و تبیین از دیدگاه فوکو دربارۀ [...]

۲۲ / فروردین / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱:۱۶ ب.ظ

 چرا فوکو؟

وقتی وارد عرصۀ فلسفه می‌شویم باید به یاد آوریم که این دریای مواج علم، آبی تلخ مزه دارد و امواج سهمگین آن پیوسته به ذهن تلنگرهای سختی می‌زند. نیم‌نگاهی به تاریخ فلسفه این موضوع را بیش از پیش برای ما آشکار می‌سازد که هیچ فیلسوفی در زمان خود چندان محبوب نبوده است. نمونۀ آشکار این [...]

۲۲ / فروردین / ۱۳۹۰ - ساعت: ۱:۱۵ ب.ظ